Tonkonstnär i Raseborg

Fridas konstnärliga verksamhet genomförs via firma Backman Concerts. Frida är medlem i Finlands Solistförening.

"Intensiv karisma och teknisk kunskap" VN Sara Selenius

"Det är verkligen imponerande att en träkropp med metallsträngar kan skapa så många olika klanger och sinnesstämningar. Att ett till synes litet instrument kan fylla en stor sal på samma sätt som en hel orkester. Detta beror också till stor del på artistens intensiva karisma och tekniska kunskap. Det är en njutning att följa med Backmans kroppsliga uttryck, stråkens kvicka svängningar, och fingrarna som löpersmidigt över hela greppbrädan."
Västra Nyland, Sara Selenius, "Musikmåleri med bred pensel", 6.3.2018

Integration - fem århundraden av violinmusik

Integration - fem århundranden av violinmusik. Pris 20€, kan beställas per epost av backmanconcerts- at- gmail.com

Levande musik i Västnyland med omnejd

Våren 2022 spelade Frida J.S.Bachs och Telemanns soloviolinmusik i form av musikmeditationer.

Musikens positiva verkan på människan utforskades även under workshop-konserter i Ekenäs Olemus-shop.

2023 skapades ett nytt koncept: en fusion av avslappning och mindfullness, där deltagarna får erfara improviserad kanaliserad musik till dem personligen HJÄRTATS MUSIK - konsertserien på Elohuone i Billnäs, Raseborg.

2023 grundandes också Fridas Studio - en privat skola i violinspel i Raseborg med betoning på personligt musikaliskt uttryck och med träning i musikuppträdning som förverkligas lokalt i samarbete med församlingarna och till nöje och underhållning för bl.a. seniorer i nejden.

Frida berättar

Länge har jag varit fascinerad av och experimenterat i sökandet av det "något" som fängslar åhöraren, en perception av frihet i musiken, det som gör att musiken upplevs energigivande, njutbar, upplyftande eller medryckande. En utforskande attityd återspeglar sig i min underviningsstil, hur jag förhåller mig till mina elever och sporrar dem till glädjefullt, frigjort musicerande.

Mina lärare

Jag studerade i England i London vid Royal Academy of Music och Trinity College of Music för Diana Cummings samt i Lahtis vid yrkeshögskolan för Pertti Sutinen. Efter avklarade officiella yrkesstudier hade jag i 10 år två mentorer, vars insikter jag bygger vidare på både i min undervisningsmetod och det egna spelandet: Brien Stait, som specialiserat sig att rehabilitera proffsviolinisters smärtfulla, karriärhotande tekniska problem på ett tankemässigt revolutionerade sätt. Briens metod lär en att spela från hjärtat, med avslappnade muskler och uttrycksfullt stråkarbete.

Min andra viktiga mentor var Dr. Robert Jacoby, som har studerat för Carl Flesch och gett ut en bok om avancerad violinteknik. Jacobys metod ger en solid vänsterarmsteknik. Till mina violinlärare förutom Diana Cummings och Pertti Sutinen hör Juha-Pekka Vikman, Liisa Karikuusi-Pihlaja och Esa Ketola. John Storgårds inspirerade mig på Martin Wegelius sommarkurser. Ett stort antal mästarkurser för solister av flera nationaliteter har bidragit med intressanta vinklar in i violinens mystiska värld.

Annan erfarenhet

Raseborg-kvartetten grundades 2021. I sju år spelade jag i en pianotrio Backman Trio som uppträdde på festivaler och konserthus i Finland och England samt spelade in skivan Fantasia (FUGA-9371). Jag har frilansat med Bournemouth Symphony Orchestra och var gästande konsertmästare i Bristols kammarorkester. I fem år arbetade jag på Raseborg Musikinstitut som tjänstinnehavande violinlärare. Sedan 2023 har jag i Raseborg en småskalig privatpraktik med violinelever Frida's Studio, vilka jag undervisar med betoning på elevens individualitet och själsliga uttryck.