Frida Backman Violinist och lärare i Raseborg

Frida är violin- och altfiollärare på Raseborgs kulturinstitut, Musikinstitutet och idkar härtill konstnärlig verksamhet med sin firma Backman Concerts, främst lokalt förankrat - under säsongen 2018-2019 även med uppträdanden på G18 i Helsingfors och på Scandinavia House på
Manhattan i New York. Frida är medlem i Finlands Solistförening.

"Det är verkligen imponerande att en träkropp med metallsträngar kan skapa så många olika klanger och sinnesstämningar. Att ett till synes litet instrument kan fylla en stor sal på samma sätt som en hel orkester. Detta beror också till stor del på artistens intensiva karisma och tekniska kunskap. Det är en njutning att följa med Backmans kroppsliga uttryck, stråkens kvicka svängningar, och fingrarna som löper smidigt över hela greppbrädan." Västra Nyland, Sara Selenius, "Musikmåleri med bred pensel", 6.3.2018

Fridas flytt till Ekenäs 2018

Innan flytten till Ekenäs från England och upptagandet av violinlärartjänsten vid Musikinstitutet i augusti 2018 var hon länge inresserad av att motivera till glädjefullt, frigjort musicerande.

"Mitt slutarbete från Lahden ammattikorkeakoulu, Musiikin laitos 2005 hette "Ranskalaista musiikkia ja improvisaatiota" (Muusikko AMK 5/5). Jag höll improvisationsworkshops för musikstuderande-kolleger i LAMK. 2007 gjorde jag violindiplom vid Royal Academy of Music, London och har sedan dess spelat som solist i bl.a. Brahms, Sibelius, Tchaikovskis och Barbers violinkonserter.

I England, där jag de sista 7 åren bodde på en mindre ort på landsbygden i Hampshire hade jag en blomstrande privat violinundervisningspraktik. Jag hade fler intresserade elever än jag kunde ta emot. Jag undervisade violin från nybörjare uppåt, barn och vuxna, även äldre professionella som kom till mig för att få stöd i sin teknik. Hampshire Music Service bad mig hålla mästarkurs, då hittade fler längre hunna elever till min privatpraktik. Min stjärnelev fick fulla poäng i sin Grade 8 violinexamen (motsvarar stora ettan) samterbjöds stipendium för att studera vid Birmingham Conservatoire.

Efter avklarade officiella studier hade jag två mentorer, vars tekniska insikter jag kombinerat i min undervisningsmetod: Brien Stait, som specialiserat sig att rehabilitera proffsviolinisters smärtfulla, karriärhotande tekniska problem på ett tankemässigt revolutionerade sätt. Briens metod lär en att spela från hjärtat, med avslappnade muskler och uttrycksfullt stråkarbete.

En annan viktig mentor var Dr. Robert Jacoby,som har studerat för Carl Flesch och gett ut en bok om avancerad violinteknik. Jacobys metod ger en solid vänsterarmsteknik. Till mina violinlärare hör Diana Cummings, Pertti Sutinen, Juha-Pekka Vikman, Liisa Karikuusi-Pihlaja och Esa Ketola. John Storgårds hade också ett stort inflytande via Martin Wegelius sommarkurser. Härtill har jag gått på ett stort antal mästarkurser för solister av flera nationaliteter.

Jag har varit frilans med Bournemouth Symphony Orchestra och gästande konsertmästare i Bristols kammarorkester. Innan jag grundade min privatpraktik på den engelska landsbygden undervisade jag violin och altviolin i många av Londons kommunala och privata lågstadium och högstadium.